Commit Graph

286 Commits (develop)
 

Author SHA1 Message Date
Kuba Orlik 5c96a7f4cb Bump version 2 months ago
Kuba Orlik 32107f0ebc Dodanie explainerów dot. cookies na podstawie komentarzy, od których 2 months ago
Kuba Orlik 3910b5c67e Update version 3 months ago
Arkadiusz Wieczorek b2487c0511 Merge pull request 'Fix sometimes not being able to uncheck a domain - Fixes #92' (#101) from fix-checkbox into develop 3 months ago
Arkadiusz Wieczorek 1106e86b41 Merge pull request 'Problem: nieznany cel. Dodanie narzędzi diagnostycznych' (#99) from unknown-purpose into develop 3 months ago
Arkadiusz Wieczorek c16e8f3d7c Merge pull request 'Poprawa zaznaczania kawałków danych - teraz nie trzeba klikać na' (#95) from #64 into develop 3 months ago
Kuba Orlik aae1a7e970 HOTFIX: nie działały URL-e, które mają '#' 3 months ago
Kuba Orlik 3a32456534 Fix $ typo 3 months ago
Kuba Orlik 67544a4bff Finish broken sentence 3 months ago
Kuba Orlik e3f4f8858d Fix rentgen being fooled with a "=" in cookie value (e.g. the NID cookie on google.com) 3 months ago
Kuba Orlik e3d6e6b83c Ikonka cookiesów przy tych domenach, które mają entriesy z cookiesami 4 months ago
Kuba Orlik cc713004b0 Fix sometimes not being able to uncheck a domain - Fixes #92 4 months ago
Kuba Orlik ea59a506f8 Problem: nieznany cel. Fixes #68 #97 4 months ago
Kuba Orlik 65e1ab2ecc Poprawa zaznaczania kawałków danych - teraz nie trzeba klikać na 4 months ago
Kuba Orlik 5f29730613 Zmiana wordingu w problemie z administratorem. Wyświetlanie pytania o 4 months ago
Arkadiusz Wieczorek 8fe2083d8d Update 'README.md' 5 months ago
Arkadiusz Wieczorek 45d87bc2a7 Bump version 5 months ago
Kuba Orlik 09dfe8d63a Change domain of screenshot service 5 months ago
Arkadiusz Wieczorek 6ec2722e59 Update package-lock.json 5 months ago
Arkadiusz Wieczorek 78f6dbb7a6 Bump version 5 months ago
Arkadiusz Wieczorek 3d9711b605 Fix typo 5 months ago
Arkadiusz Wieczorek 2e136a7ad5 Bump version 5 months ago
Arkadiusz Wieczorek 09cab7dee3 Bump version 5 months ago
Kuba Orlik adf82b3dd6 Send to screenshot service only the domains that are marked 5 months ago
Kuba Orlik 520a26923e Reduce live preview flicker. Make the preview the first item 5 months ago
Kuba Orlik 7c4de6fc5c Use thumnbails instead of full screenshots for previews 5 months ago
Kuba Orlik 4163bf3cf7 Change preview width so it fits the entire screenshot 5 months ago
Arkadiusz Wieczorek 4f17c5164a Fix address bar animation 5 months ago
Arkadiusz Wieczorek 1c773becf3 Add live preview 5 months ago
Arkadiusz Wieczorek 8dc9953818 Delete file 5 months ago
Arkadiusz Wieczorek 0cebdd78f5 Update 'README.md' 5 months ago
Arkadiusz Wieczorek 9d711ccdbb Upload files to 'assets/screenshots' 5 months ago
Arkadiusz Wieczorek fddf8b4de1 Adjust css styles 5 months ago
Kuba Orlik 388f512a1e Podmiana linku do addona 5 months ago
Kuba Orlik 10038467ae Notka informacyjna o screenshotach 5 months ago
Kuba Orlik 057beb3ecd Mention github 5 months ago
Kuba Orlik d306565376 Wspomnienie o Prawie Telekomunikacyjnym w dropdownie - bo badamy nie 5 months ago
Arkadiusz Wieczorek 0d9226ad1f Survey fixes 5 months ago
Arkadiusz Wieczorek 137f58f6d1 Update README 5 months ago
Arkadiusz Wieczorek 844e00dd2e Revert commit 5 months ago
Arkadiusz Wieczorek c53b557a89 Update 5 months ago
Arkadiusz Wieczorek ecca9766d9 Add info about issue tracker 5 months ago
Arkadiusz Wieczorek dc2270aade Typo 5 months ago
Arkadiusz Wieczorek ed46e4ac63 Update README, bump version 5 months ago
Kuba Orlik 94f054df16 Include deps in the zip 5 months ago
Arkadiusz Wieczorek e31c4faa04 Bump version 5 months ago
Arkadiusz Wieczorek 6198856693 Update README 5 months ago
Arkadiusz Wieczorek 0c05df45cf Update browser style 5 months ago
Kuba Orlik 61e01c5244 Display current action while polling screenshots 5 months ago
Kuba Orlik f4f287a3bb Fix report not working 5 months ago