Commit Graph

292 Commits

Author SHA1 Message Date
Arkadiusz Wieczorek ea70d26a38 Update 'README.md' 2023-09-26 23:05:42 +02:00
Kuba Orlik 1680026bc4 Typos 2023-06-21 17:14:40 +02:00
Kuba Orlik d5a8172759 Fix typos 2023-06-21 17:14:07 +02:00
Kuba Orlik 039698264a Bardziej podejrzane domeny dawaj na początku w toolbarze 2023-03-22 15:51:07 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 7cf1b95461 Update 'README.md' 2023-02-17 10:37:40 +01:00
Kuba Orlik 799f17eac8 Add mozilla addons link 2023-02-14 20:34:21 +01:00
Kuba Orlik 5c96a7f4cb Bump version 2022-09-25 14:04:51 +02:00
Kuba Orlik 32107f0ebc Dodanie explainerów dot. cookies na podstawie komentarzy, od których
odwołał się WSA w uzasadnieniu wyroku w sprawie z iSecure
2022-09-25 14:03:06 +02:00
Kuba Orlik 3910b5c67e Update version 2022-09-12 11:44:29 +02:00
Arkadiusz Wieczorek b2487c0511 Merge pull request 'Fix sometimes not being able to uncheck a domain - Fixes #92' (#101) from fix-checkbox into develop
Reviewed-on: #101
2022-09-12 09:48:04 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 1106e86b41 Merge pull request 'Problem: nieznany cel. Dodanie narzędzi diagnostycznych' (#99) from unknown-purpose into develop
Reviewed-on: #99
2022-09-12 09:47:52 +02:00
Arkadiusz Wieczorek c16e8f3d7c Merge pull request 'Poprawa zaznaczania kawałków danych - teraz nie trzeba klikać na' (#95) from #64 into develop
Reviewed-on: #95
2022-09-12 09:47:11 +02:00
Kuba Orlik aae1a7e970 HOTFIX: nie działały URL-e, które mają '#' 2022-09-02 22:07:04 +02:00
Kuba Orlik 3a32456534 Fix $ typo 2022-09-01 07:47:16 +02:00
Kuba Orlik 67544a4bff Finish broken sentence 2022-08-31 21:23:35 +02:00
Kuba Orlik e3f4f8858d Fix rentgen being fooled with a "=" in cookie value (e.g. the NID cookie on google.com) 2022-08-31 09:50:37 +02:00
Kuba Orlik e3d6e6b83c Ikonka cookiesów przy tych domenach, które mają entriesy z cookiesami 2022-08-16 14:08:13 +02:00
Kuba Orlik cc713004b0 Fix sometimes not being able to uncheck a domain - Fixes #92 2022-08-14 12:55:21 +02:00
Kuba Orlik ea59a506f8 Problem: nieznany cel. Fixes #68 #97 2022-08-13 22:42:50 +02:00
Kuba Orlik 65e1ab2ecc Poprawa zaznaczania kawałków danych - teraz nie trzeba klikać na
checkbox, wystarczy klikać na labelkę
2022-07-31 16:05:48 +02:00
Kuba Orlik 5f29730613 Zmiana wordingu w problemie z administratorem. Wyświetlanie pytania o
konieczność w większej ilości przypadków
2022-07-31 16:01:01 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 8fe2083d8d Update 'README.md' 2022-07-16 23:59:21 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 45d87bc2a7 Bump version 2022-07-15 14:15:19 +02:00
Kuba Orlik 09dfe8d63a Change domain of screenshot service 2022-07-15 14:14:42 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 6ec2722e59 Update package-lock.json 2022-07-15 14:10:31 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 78f6dbb7a6 Bump version 2022-07-15 14:09:45 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 3d9711b605 Fix typo 2022-07-15 14:06:28 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 2e136a7ad5 Bump version 2022-07-15 12:34:38 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 09cab7dee3 Bump version 2022-07-15 12:32:56 +02:00
Kuba Orlik adf82b3dd6 Send to screenshot service only the domains that are marked 2022-07-15 12:11:24 +02:00
Kuba Orlik 520a26923e Reduce live preview flicker. Make the preview the first item 2022-07-15 12:11:11 +02:00
Kuba Orlik 7c4de6fc5c Use thumnbails instead of full screenshots for previews 2022-07-15 12:10:10 +02:00
Kuba Orlik 4163bf3cf7 Change preview width so it fits the entire screenshot 2022-07-15 12:09:29 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 4f17c5164a Fix address bar animation 2022-07-15 10:53:26 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 1c773becf3 Add live preview 2022-07-15 10:25:20 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 8dc9953818 Delete file 2022-07-14 23:52:19 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 0cebdd78f5 Update 'README.md' 2022-07-14 23:20:25 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 9d711ccdbb Upload files to 'assets/screenshots' 2022-07-14 23:18:44 +02:00
Arkadiusz Wieczorek fddf8b4de1 Adjust css styles 2022-07-14 23:05:45 +02:00
Kuba Orlik 388f512a1e Podmiana linku do addona 2022-07-14 22:43:46 +02:00
Kuba Orlik 10038467ae Notka informacyjna o screenshotach 2022-07-14 22:43:33 +02:00
Kuba Orlik 057beb3ecd Mention github 2022-07-11 17:07:01 +02:00
Kuba Orlik d306565376 Wspomnienie o Prawie Telekomunikacyjnym w dropdownie - bo badamy nie
tylko zgodnośc z samym RODO
2022-07-11 15:29:43 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 0d9226ad1f Survey fixes 2022-07-10 13:52:48 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 137f58f6d1 Update README 2022-07-10 13:34:23 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 844e00dd2e Revert commit 2022-07-10 13:32:17 +02:00
Arkadiusz Wieczorek c53b557a89 Update 2022-07-10 13:31:30 +02:00
Arkadiusz Wieczorek ecca9766d9 Add info about issue tracker 2022-07-10 13:30:04 +02:00
Arkadiusz Wieczorek dc2270aade Typo 2022-07-10 13:23:46 +02:00
Arkadiusz Wieczorek ed46e4ac63 Update README, bump version 2022-07-10 13:21:57 +02:00