This commit is contained in:
Kuba Orlik 2023-06-21 17:14:40 +02:00
parent d5a8172759
commit 1680026bc4
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -74,7 +74,7 @@ export class UnknownLegalBasis extends Problem {
Na stronie nie znajdują się informacje o tym, jaka jest podstawa prawna
takiego przetwarzania danych osobowych, jakimi jest część historii
przeglądania. Zgodnie z treścią Artykułu 13. p. 1 lit. c) RODO, aby
przetwarzać dane osobowe, trzeba poinformować osobę, któ©ej dane dotyczą, o
przetwarzać dane osobowe, trzeba poinformować osobę, której dane dotyczą, o
tym, jaka jest podstawa prawna takiego przetwarzania danych.
</p>
)}