Notka informacyjna o screenshotach

This commit is contained in:
Kuba Orlik 2022-07-14 22:43:33 +02:00
parent 057beb3ecd
commit 10038467ae
2 changed files with 28 additions and 17 deletions

BIN
assets/doctor_welcome.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 460 KiB

View File

@ -98,25 +98,36 @@ export default function ScreenshotGenerator({
<div className="container">
<h2>Notka informacyjna</h2>
{user_role === 'user' ? (
<Fragment>
<p>
Dla potwierdzenia przechwyconych danych, warto załączyć zrzuty
ekranów narzędzi deweloperskich do maila dla administratora oraz
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
</p>
<p>
Jeżeli nie wiesz jak przygotować zrzuty ekranów to wtyczka
Rentgen może wygenerować je za Ciebie.
</p>
</Fragment>
) : (
<img
src="/assets/doctor_welcome.png"
style={{ width: '100%', maxWidth: '400px', float: 'right' }}
/>
<Fragment>
<p>
Wtyczka Rentgen może skorzystać z zewnętrznego serwisu, aby wykonać
zrzuty ekranu będące dowodem na to, że strona przetwarza dane
osobowe w sposób, jaki wykazała analiza ruchu sieciowego.
W celu udokumentowania procesów przetwarzania danych, jakie wykryła
nasza wtyczka na tej stronie, warto wykonać zrzuty ekranu, na
których widać przeglądarkę z otwartymi narzędziami deweloperskimi,
ukazując wybrane elementy ruchu sieciowego generowanego przez
stronę.
</p>
)}
<p>Jeżeli chcesz, wtyczka Rentgen może wygenerować je za Ciebie.</p>
<p>
Uwaga: aby to zrobić, adres aktualnie odwiedzonej podstrony
analizowanej witryny będzie wysłany na nasz serwer, aby na nim
odwiedzić podstronę i wykonać zrzuty ekranu.
</p>
<p>
Serwer, na którym jest wykonywana analiza należy do inicjatywy{' '}
<a href="https://www.internet-czas-dzialac.pl/contact/">
Internet. Czas Działać!
</a>
. Zebrane dane nie wysyłane do żadnych podmiotów trzecich i
usuwane z serwera po 24 godzinach. Wysłanie na serwer informacji o
adresie przeglądanej strony jest konieczne, aby wykonać te zrzuty
ekranu w sposób automatyczny. Jeżeli nie chcesz korzystać z opcji
automatycznej, zachęcamy do wykonania zrzutów ekranu samodzielnie.
</p>
</Fragment>
</div>
<div className="buttons-container">