Commit Graph

292 Commits

Author SHA1 Message Date
Arkadiusz Wieczorek 7d2c55cf8b Update screenshots 2022-01-29 16:48:37 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 812611091b Update README 2022-01-29 16:28:46 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 5c4c90a097 Update README 2022-01-29 16:27:12 +01:00
Arkadiusz Wieczorek bbb745bb62 Update README 2022-01-29 16:22:42 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 155bd4d3d9 Update README 2022-01-29 13:01:24 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 7625bda492 Update assets and manifest 2022-01-29 12:47:56 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 18159d6788 Update package.json 2022-01-29 12:20:12 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 42488a339a Update icons, add minValueLength to LocalStorage 2022-01-29 01:13:02 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 0c3e2ab9fc Add license 2022-01-28 13:24:59 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 4b5da696c4 Generate package-lock.json 2022-01-28 12:51:45 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 17250a66fe Change name in README 2022-01-28 12:48:18 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 727c09d87b Change name 2022-01-28 12:46:34 +01:00
Arkadiusz Wieczorek bfe9a702e3 Update description 2022-01-28 12:45:28 +01:00
Arkadiusz Wieczorek a3544795bd Update manifest 2022-01-28 11:36:59 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 626bb06662 Update 2022-01-28 11:36:36 +01:00
Arkadiusz Wieczorek e9c5b65aa7 Update esbuild.config and manifest 2022-01-28 11:33:44 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 7ec94f56cd Update README 2022-01-28 09:58:44 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 7aea6e8893 Update screenshots 2022-01-28 09:15:42 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 2b9259cb56 Update screenshot 2022-01-28 09:00:41 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 734f418667 Cleanup, add second button 2022-01-27 22:30:57 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 55b3bb0941 Update README and screenshot 2022-01-27 08:56:17 +01:00
Arkadiusz Wieczorek dcdc580a46 Update README 2022-01-27 08:05:43 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 3a7096f92f Add image 2022-01-27 08:02:31 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 13f6eb07dc Final touches 2022-01-24 12:50:54 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 01e0901a91 Prettier 2022-01-24 12:21:28 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 49542b58e5 Update 2022-01-23 21:42:49 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 4e3550cf03 Reduce icon dimensions 2022-01-21 00:00:29 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 5f83cfc02b Add click on rows 2022-01-20 19:49:27 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 78ee0bd52a Update 2022-01-20 19:03:03 +01:00
Arkadiusz Wieczorek c27bcf2048 Update 2022-01-19 14:30:05 +01:00
Arkadiusz Wieczorek d26712886e Add hint to generate mail button 2022-01-19 14:23:44 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 2a94d2bb2f Remove entry from options 2022-01-19 14:17:13 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 33a25a3e9d Update 2022-01-19 14:12:52 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 268f9a7d06 Add nav 2022-01-19 13:12:28 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 6ecf2e62b6 Update 2022-01-17 19:59:44 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 02ef1fe3d4 Update template 2022-01-17 19:56:52 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 09b00eff03 Add base styles, two views, plugins, esbuild script 2022-01-17 19:50:14 +01:00
Kuba Orlik 82351453f6 nbsp 2022-01-14 19:27:45 +01:00
Kuba Orlik 3faa013b9b Add screenshot to README 2021-12-24 14:03:10 +01:00
Kuba Orlik 8d1e3ec419 Correct typo 2021-12-22 18:06:36 +01:00
Kuba Orlik 120c8e1483 Wspomnienie o art 173. ustawy Prawo Telekomunikacyjne, bo za dużo
administratorów się na niego błędnie powołuje
2021-12-22 18:04:24 +01:00
Kuba Orlik 6b18df246c Hover the mouse over the data entry title to see it's source 2021-12-18 16:47:43 +01:00
Kuba Orlik 60422461fd Fix error where certain history data entries would not show up 2021-12-18 16:47:29 +01:00
Kuba Orlik 7a801211a4 Sztucznie nadane id -> identyfikator internetowy
Słownictwo bardziej spójne z treścią RODO
2021-12-18 16:47:00 +01:00
Kuba Orlik 1ec726f52e Expand google subdomains, as well 2021-12-12 10:58:47 +01:00
Kuba Orlik dbc5192a3c Change legal basis for negative consequences 2021-11-28 12:33:14 +01:00
Kuba Orlik 97dc99dba9 Use the new flattening across other sources of data. Remove leading "." for entries one level deep 2021-11-28 12:31:51 +01:00
Kuba Orlik d33615987b Max width for the screenshot 2021-11-28 12:31:17 +01:00
Kuba Orlik 1d31b79f1e Better, recursive FlattenObject that now also parses recursively 2021-11-26 22:07:33 +01:00
Kuba Orlik b11f5f9737 Change to how HAR is rendered 2021-11-26 22:07:05 +01:00