Commit Graph

292 Commits

Author SHA1 Message Date
Arkadiusz Wieczorek 7a2122089e Generating screenshots 2022-05-22 16:49:24 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 24da4a34dd Add subscriber 2022-05-21 14:42:15 +02:00
Kuba Orlik fa441b5b81 Fix dead objects errors 2022-05-02 17:04:56 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 1961d072bf Add checkboxes for domains 2022-05-02 13:46:53 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 1dd756f1fa Revert "Add list hosts before survey"
This reverts commit 9f81fae747.
2022-05-02 13:06:44 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 9f81fae747 Add list hosts before survey 2022-04-27 18:32:54 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 7cf70b0b0c Update report-window styles 2022-04-25 20:02:20 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 291189bda4 Touch report-window 2022-04-25 14:29:55 +02:00
Arkadiusz Wieczorek b92a472569 Update designs 2022-04-24 22:11:33 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 6faa078095 Cleanup 2022-04-22 13:43:05 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 28ac0201b9 Change colors in addon 2022-04-22 13:09:53 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 1ba2bea2fb Handle dead objects 2022-04-22 13:00:02 +02:00
Arkadiusz Wieczorek d759727208 Update 2022-04-15 13:58:29 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 51dc008aa7 Update 2022-04-15 10:34:29 +02:00
Arkadiusz Wieczorek d8b6e05efb Add OpenSans 2022-04-13 13:57:31 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 39a7e34cb4 Cleanup files, split sidebar and toolbar 2022-04-13 11:44:59 +02:00
Kuba Orlik eed5aba0ec Fix popup not getting the newest information 2022-04-11 14:31:27 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 51872621b7 Add toolbar icon 2022-04-11 13:52:45 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 647095ad9e Move to toolbar 2022-04-11 13:09:53 +02:00
Kuba Orlik c23fcbb43b Typo 2022-03-26 10:34:59 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 5552ee3666 Update web-ext 2022-02-11 09:51:16 +01:00
Kuba Orlik e9bdfdf671 Typo 2022-02-10 21:55:02 +01:00
Kuba Orlik 943e3bde1d Prepare for unlawful data problem 2022-02-10 21:52:40 +01:00
Kuba Orlik 468391489c Report window to handle refreshes properly 2022-02-10 20:03:48 +01:00
Kuba Orlik 473424d88d Formatting and wording 2022-02-10 19:54:51 +01:00
Kuba Orlik 54e5040348 Adjust conditions for unlawful cookies 2022-02-10 19:38:09 +01:00
Kuba Orlik 2b6346bca0 Reorganize problems 2022-02-10 18:13:59 +01:00
Kuba Orlik cc881fddbe Expand description of article 173 2022-02-10 17:07:47 +01:00
Kuba Orlik 5cf640e686 Wsparcie dla dwóch podstawowych problemów, more to come 2022-02-08 22:27:12 +01:00
Kuba Orlik d62c1167ad Move zaimkification to separate function 2022-02-07 21:17:44 +01:00
Kuba Orlik 8e72759a7e Create complex types for the survey response to prepare for template writing 2022-02-07 21:17:37 +01:00
Kuba Orlik 7330ebf9f2 Improve performance by limiting renders 2022-02-07 15:28:01 +01:00
Kuba Orlik cf47b79052 Add new questions to survejs form 2022-02-07 14:44:32 +01:00
Kuba Orlik 2885cc09b6 Wsparcie dla zaimków 2022-02-06 17:05:33 +01:00
Kuba Orlik d9cacab0a7 Add surveyjs 2022-02-03 22:20:07 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 3736d7332f Improve contrast 2022-02-02 10:33:09 +01:00
Kuba Orlik 894391aaa3 Zrobiłem już większość logiki formularza.
Trzeba jeszcze zrobić tak, aby pytania dla kolejnych hostów pojawiały
się po kolei - tzn dopiero jak dla poprzedniego hosta
hostNeedsQuestions jest false, to pokazujemy następnego. Potem trzeba
popracować nad samym generowaniem treści na podstawie wszystkich tych
odpowiedzi
2022-01-30 21:03:49 +01:00
Kuba Orlik 2c5e4f1005 Questionare checkpoint 2022-01-30 17:37:04 +01:00
Arkadiusz Wieczorek a306061042 Bump version 2022-01-29 21:32:34 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 8e68719d84 Update README 2022-01-29 21:27:27 +01:00
Kuba Orlik 9e372ca130 Remove debug and try/catch
try/catch was there because Firefox decided to not show me any errors...
2022-01-29 21:20:25 +01:00
Kuba Orlik b1c84b99ac Move to external React 2022-01-29 21:16:53 +01:00
Kuba Orlik 46e6c448b2 Simplify React import in preparation from using a version from CDN 2022-01-29 20:50:44 +01:00
Kuba Orlik 9c1eb31224 Fix typescript errors 2022-01-29 20:41:03 +01:00
Arkadiusz Wieczorek f647a07d94 Update package 2022-01-29 18:20:26 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 97f7c2def2 Update package.json 2022-01-29 17:42:08 +01:00
Arkadiusz Wieczorek c284451e9e Remove unsafe assignment to innerHTML 2022-01-29 17:40:47 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 627c8790b3 The "proxy" permission requires "strict_min_version" to be set to "91.1.0" or above 2022-01-29 17:23:56 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 129f927e58 Update package.json 2022-01-29 17:17:37 +01:00
Arkadiusz Wieczorek b2ffb60bed Update manifest and package 2022-01-29 17:12:08 +01:00