Update 'README.md'

This commit is contained in:
Arkadiusz Wieczorek 2022-07-16 23:59:21 +02:00
parent 45d87bc2a7
commit 8fe2083d8d
1 changed files with 2 additions and 1 deletions

View File

@ -1,6 +1,7 @@
<h1 style="display: flex; align-items: center;"><img src="./assets/icon-addon-2048.png" alt="Rentgen logo" style="margin-right: 1rem;" width="48"/> Rentgen</h1>
<strong>Rentgen</strong> to wtyczka dla przeglądarek opartych o Firefoxa, która automatycznie wizualizuje, jakie dane zostały ~~wykradzione~~ wysłane do podmiotów trzecich przez odwiedzane strony.
<strong>Rentgen</strong> to wtyczka dla przeglądarek opartych o Firefoxa, która automatycznie wizualizuje, jakie dane zostały ~~wykradzione~~ wysłane do podmiotów trzecich przez odwiedzane strony. Wtyczka obrazuje ilość skryptów śledzących na stronie internetowej i pomaga w sformułowaniu maila do administratora strony, który może być podstawą do skargi RODO w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.
**Funkcje Rentgena:**