Commit Graph

76 Commits

Author SHA1 Message Date
Kuba Orlik 1680026bc4 Typos 2023-06-21 17:14:40 +02:00
Kuba Orlik d5a8172759 Fix typos 2023-06-21 17:14:07 +02:00
Kuba Orlik 039698264a Bardziej podejrzane domeny dawaj na początku w toolbarze 2023-03-22 15:51:07 +01:00
Kuba Orlik 32107f0ebc Dodanie explainerów dot. cookies na podstawie komentarzy, od których
odwołał się WSA w uzasadnieniu wyroku w sprawie z iSecure
2022-09-25 14:03:06 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 1106e86b41 Merge pull request 'Problem: nieznany cel. Dodanie narzędzi diagnostycznych' (#99) from unknown-purpose into develop
Reviewed-on: #99
2022-09-12 09:47:52 +02:00
Arkadiusz Wieczorek c16e8f3d7c Merge pull request 'Poprawa zaznaczania kawałków danych - teraz nie trzeba klikać na' (#95) from #64 into develop
Reviewed-on: #95
2022-09-12 09:47:11 +02:00
Kuba Orlik aae1a7e970 HOTFIX: nie działały URL-e, które mają '#' 2022-09-02 22:07:04 +02:00
Kuba Orlik 3a32456534 Fix $ typo 2022-09-01 07:47:16 +02:00
Kuba Orlik 67544a4bff Finish broken sentence 2022-08-31 21:23:35 +02:00
Kuba Orlik e3d6e6b83c Ikonka cookiesów przy tych domenach, które mają entriesy z cookiesami 2022-08-16 14:08:13 +02:00
Kuba Orlik ea59a506f8 Problem: nieznany cel. Fixes #68 #97 2022-08-13 22:42:50 +02:00
Kuba Orlik 65e1ab2ecc Poprawa zaznaczania kawałków danych - teraz nie trzeba klikać na
checkbox, wystarczy klikać na labelkę
2022-07-31 16:05:48 +02:00
Kuba Orlik 5f29730613 Zmiana wordingu w problemie z administratorem. Wyświetlanie pytania o
konieczność w większej ilości przypadków
2022-07-31 16:01:01 +02:00
Kuba Orlik 09dfe8d63a Change domain of screenshot service 2022-07-15 14:14:42 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 3d9711b605 Fix typo 2022-07-15 14:06:28 +02:00
Kuba Orlik adf82b3dd6 Send to screenshot service only the domains that are marked 2022-07-15 12:11:24 +02:00
Kuba Orlik 520a26923e Reduce live preview flicker. Make the preview the first item 2022-07-15 12:11:11 +02:00
Kuba Orlik 7c4de6fc5c Use thumnbails instead of full screenshots for previews 2022-07-15 12:10:10 +02:00
Kuba Orlik 4163bf3cf7 Change preview width so it fits the entire screenshot 2022-07-15 12:09:29 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 4f17c5164a Fix address bar animation 2022-07-15 10:53:26 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 1c773becf3 Add live preview 2022-07-15 10:25:20 +02:00
Arkadiusz Wieczorek fddf8b4de1 Adjust css styles 2022-07-14 23:05:45 +02:00
Kuba Orlik 10038467ae Notka informacyjna o screenshotach 2022-07-14 22:43:33 +02:00
Kuba Orlik d306565376 Wspomnienie o Prawie Telekomunikacyjnym w dropdownie - bo badamy nie
tylko zgodnośc z samym RODO
2022-07-11 15:29:43 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 0d9226ad1f Survey fixes 2022-07-10 13:52:48 +02:00
Kuba Orlik 94f054df16 Include deps in the zip 2022-07-10 12:32:57 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 0c05df45cf Update browser style 2022-07-09 21:43:51 +02:00
Kuba Orlik 61e01c5244 Display current action while polling screenshots 2022-07-09 21:28:34 +02:00
Kuba Orlik f4f287a3bb Fix report not working 2022-07-09 20:20:05 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 50701adcf6 Remove wczytywanie... text 2022-07-09 18:05:56 +02:00
Kuba Orlik 4a030e47c3 Fix react warnings
Closes #55
2022-07-09 16:52:29 +02:00
Kuba Orlik 8a93cf5463 Fix mozilla linter problems 2022-07-09 16:41:22 +02:00
Kuba Orlik 416a6aa340 Fix typechecks. Closes #54 2022-07-09 15:51:34 +02:00
Kuba Orlik e1d97f0411 typecheck fixes checkpoint 2022-07-09 15:28:37 +02:00
Arkadiusz Wieczorek f44daf4909 Cleanup 2022-07-09 10:53:20 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 3271af3896 Fix address url in browser on screenshots view 2022-07-08 23:13:57 +02:00
Arkadiusz Wieczorek fae0a8d8b7 Download buttons for screenshots 2022-07-08 22:42:49 +02:00
Kuba Orlik 895260b096 Add Unknown Identity problem
Closes #10
2022-07-08 21:13:50 +02:00
Kuba Orlik ebad5ab022 lowercase the verb options 2022-07-08 21:01:55 +02:00
Kuba Orlik 2b763cd7e8 Closes #19 - dodanie alternatywnych templatek (raport vs email) 2022-07-08 20:53:12 +02:00
Kuba Orlik 69115b9e64 Copy na intro 2022-07-08 17:07:11 +02:00
Kuba Orlik 7118a597f1 remove logs 2022-07-08 12:53:34 +02:00
Kuba Orlik 316e4ab50c Typo 2022-07-07 22:18:52 +02:00
Kuba Orlik 3ab97b23aa Add OutsideEU problem, improve wording 2022-07-07 22:10:03 +02:00
Kuba Orlik f39bfd12b5 Add unknown-legal-basis problem 2022-07-07 21:16:48 +02:00
Kuba Orlik c22c8a9045 Labels for cookies/history were reversed 2022-07-07 19:59:37 +02:00
Kuba Orlik 052eb5eb89 Improve wording and explainers 2022-07-07 19:59:16 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 592122a7da Add intro to survey 2022-07-06 20:01:14 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 336d28c44d Move clear functions to options, simplify UI 2022-07-06 19:32:09 +02:00
Arkadiusz Wieczorek 0efaa39d45 UI minor fixes 2022-07-06 19:03:15 +02:00