Zestaw narzędzi pomagający wyciąć z pliku wideo te same fragmenty, które zostały wycięte z pliku audio za pomocą Audacity.

Updated 2022-07-07 11:47:29 +02:00

Program do obliczania różnic w prędkości zegarów różnych urządzeń. Oblicza, o ile należy dostosować wszystkie nagrania, aby były w zgodnym zegarze względem wybranego pliku.

Updated 2022-07-07 12:02:45 +02:00

Updated 2021-10-29 20:26:44 +02:00

Skrypt dostosowujący feed XMLowy pochodzący z Funkwhale do "standardów" korpomediów

Updated 2023-08-02 19:26:14 +02:00

Zbiór materiałów prasowych takie jak loga inicjatywy oraz podcastu. Wytyczne dotyczące wykorzystania niektórych elementów naszej marki w środkach masowego przekazu takich jak między innymi: prasa, radio, telewizja oraz Internet.

Updated 2023-02-07 12:44:38 +01:00

Generator grafik dla social mediowych postów

Updated 2022-07-07 11:49:31 +02:00

Zmodyfikowany motyw Casper dla internet-czas-dzialac.pl

Updated 2023-10-11 12:45:40 +02:00

Generator audio/video linków dla artykułów internet-czas-dzialac.pl

Updated 2022-07-07 11:50:06 +02:00

Updated 2023-04-14 14:45:57 +02:00

Skrypt nagrywający video i audio oraz dający podgląd video w czasie rzeczywistym

Updated 2022-09-20 20:36:36 +02:00

Skrypty do zmiany prędkości plików audio / video

Updated 2023-11-28 20:32:25 +01:00

Updated 2022-10-16 19:11:57 +02:00

Updated 2023-11-07 12:53:07 +01:00

🇬🇧 Rentgen is a Firefox plug-in that automatically visualizes what data has been sent to third parties by the sites you visit. It allows you to generate a report or the content of an email that can be sent to the site administrator and/or the Office of Privacy and Data Protection. ⸺ 🇵🇱 Rentgen to wtyczka dla Firefoxa, która automatycznie wizualizuje, jakie dane zostały wysłane do podmiotów trzecich przez odwiedzane strony. Pozwala wygenerować raport lub treść maila, który można wysłać do administratora strony i/lub UODO.

Updated 2023-09-26 23:05:43 +02:00