Program do obliczania różnic w prędkości zegarów różnych urządzeń. Oblicza, o ile należy dostosować wszystkie nagrania, aby były w zgodnym zegarze względem wybranego pliku.
Go to file
Kuba Orlik f205deb5e4 Rework to use the melt binary 2021-10-23 20:37:41 +02:00
.gitignore Working versino after a small refactor 2021-10-21 18:40:49 +02:00
README.md Ustawianie reference 2021-10-01 22:17:22 +02:00
kdenlive.mjs Rework to use the melt binary 2021-10-23 20:37:41 +02:00
measure-drift.mjs Adjust output so it says exactly what needs to be given to the 2021-10-01 22:26:27 +02:00
producer.mjs Rework to use the melt binary 2021-10-23 20:37:41 +02:00
util.mjs Rework to use the melt binary 2021-10-23 20:37:41 +02:00

README.md

Drift-meter

Program do obliczania różnic w prędkości zegarów różnych urządzeń.

Oblicza, o ile należy dostosować wszystkie nagrania, aby były w zgodnym zegarze względem wybranego pliku.

Sposób użycia

  1. Wczytaj wszystkie pliki do Audacity (zarówno video, jak i audio. Audacity przekonwertuje sobie pliki wideo na audio w locie).

  2. Utwórz etykiety punktowe, które precyzyjnie zaznaczają charakterystyczne punkty w czasie (np. klapsy):

  • punkty dzielą się na dwie kategorie - A i B;
  • jest tak dlatego, że robimy dwie sekwencje klaśnięć - jedną od Arka i jedną od Kuby.
  • przykładowo można wybrać dla klaśnięć Arka kategorię A, a dla klaśnięć Kuby - kategorię B.
  • etykiety muszą mieć określoną nazwę: NAZWAPLIKU-SUFFIX, gdzie NAZWAPLIKU to nazwa ścieżki, której dotyczy dana etykieta, a SUFFIX to startA, endA, startB lub endB. Przykładowe poprawne nazwy etykiet: VID-20210110-1891-startA, odc25-kuba-endB;
  • w przyszłości stworzymy makro, które ułatwia tworzenie poprawnie nazwanych etykiet, ale to nie jest aż taka pracochłonna czynność, aby to automatyzować.
  1. Wyeksportuj etykiety do pliku (File => Export => Export Labels...), np. sync-info.txt

  2. Odpal skrypt measure-drift.mjs sync-info.txt odc25-kuba. sync-info.txt w tym przykładzie to ścieżka do pliku z wyeksportowanymi labelkami, a odc25-kuba to nazwa tej jednej wybranej ścieżki, której prędkości nie będziemy zmieniać. Musimy zawsze wybrać jedną ścieżkę, która będzie tą referencyjną. Skrypt wypisze na stdout informacje o tym, o ile trzeba zmienić prędkość danego pliku, aby dostosować do tego jednego wybranego.