Skrypt nagrywający video i audio oraz dający podgląd video w czasie rzeczywistym
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
Kuba Orlik 259ce49c1e Add date of recording to filename 1 week ago
.gitignore Initial commit 1 month ago
README.md Update 'README.md' 1 month ago
package-lock.json Initial commit 1 month ago
package.json Initial commit 1 month ago
record.ts Add date of recording to filename 1 week ago
tsconfig.json Initial commit 1 month ago

README.md

Skrypt do nagrywania wideo

Nagrywa wideo do pliku konwertując je do h.264 przy użyciu przyspieszania sprzętowego. Pokazuje podgląd na żywo, odpowiednio dropując frame'y, aby ffplay się nie krztusił.

Instalacja

npm install

Uruchomienie

npm run build
node .

TODO

Dodać parametryzację ścieżki do urządzenia video, nazwy urządzenia audio, itp. Do zrobienia za pomocą zenity albo jakiegoś prompt z npm-a