Commit Graph

8 Commits

Author SHA1 Message Date
Kuba Orlik c02cb97002 Update linkedin sizes 2022-03-24 09:40:43 +01:00
Kuba Orlik 0ed1e5b6f0 Ratio fixes 2022-01-20 17:18:12 +01:00
Kuba Orlik bce498561f bardziej opisowe copy na guidsach 2022-01-15 21:56:11 +01:00
Kuba Orlik e5adf4449d Dodanie prowadnic pokazujących, jak wygladają cięcia
thumbnaili. Trochę zbugowane, ale jest krok do przodu
2022-01-15 21:54:40 +01:00
Arkadiusz Wieczorek db6ab4fc19 Merge branch 'poppins-font' into master 2022-01-04 19:58:25 +01:00
Arkadiusz Wieczorek 214a01a05a Redesign, add poppins font 2022-01-04 19:56:44 +01:00
Kuba Orlik 6d2e3034fe Add overflow mode 2022-01-02 20:41:44 +01:00
Kuba Orlik 19b04a89cf Initial commit 2022-01-02 19:10:31 +01:00