Skrypt dostosowujący feed XMLowy pochodzący z Funkwhale do "standardów" korpomediów

Updated 2023-08-02 19:26:14 +02:00

🇬🇧 Rentgen is a Firefox plug-in that automatically visualizes what data has been sent to third parties by the sites you visit. It allows you to generate a report or the content of an email that can be sent to the site administrator and/or the Office of Privacy and Data Protection. ⸺ 🇵🇱 Rentgen to wtyczka dla Firefoxa, która automatycznie wizualizuje, jakie dane zostały wysłane do podmiotów trzecich przez odwiedzane strony. Pozwala wygenerować raport lub treść maila, który można wysłać do administratora strony i/lub UODO.

Updated 2023-09-26 23:05:43 +02:00

Skrypt nagrywający video i audio oraz dający podgląd video w czasie rzeczywistym

Updated 2022-09-20 20:36:36 +02:00

Updated 2022-10-16 19:11:57 +02:00

Updated 2021-10-29 20:26:44 +02:00