Rentgen to wtyczka dla Firefoxa, która automatycznie wizualizuje, jakie dane zostały wysłane do podmiotów trzecich przez odwiedzane strony. Pozwala wygenerować raport lub treść maila, który można wysłać do administratora strony i/lub UODO.

Updated 1 month ago

Skrypt dostosowujący feed XMLowy pochodzący z Funkwhale do "standardów" korpomediów

Updated 2 months ago

Skrypt nagrywający video i audio oraz dający podgląd video w czasie rzeczywistym

Updated 6 months ago

Updated 1 year ago