rentgen/components/report-window
Kuba Orlik 1680026bc4 Typos 2023-06-21 17:14:40 +02:00
..
problems Typos 2023-06-21 17:14:40 +02:00
deduce-problems.tsx Problem: nieznany cel. Fixes #68 #97 2022-08-13 22:42:50 +02:00
email-content.scss Download buttons for screenshots 2022-07-08 22:42:49 +02:00
email-content.tsx Problem: nieznany cel. Fixes #68 #97 2022-08-13 22:42:50 +02:00
email-intro.tsx Closes #19 - dodanie alternatywnych templatek (raport vs email) 2022-07-08 20:53:12 +02:00
explainers.tsx Dodanie explainerów dot. cookies na podstawie komentarzy, od których 2022-09-25 14:03:06 +02:00
fake-clusters.ts Problem: nieznany cel. Fixes #68 #97 2022-08-13 22:42:50 +02:00
generate-survey-questions.ts Zmiana wordingu w problemie z administratorem. Wyświetlanie pytania o 2022-07-31 16:01:01 +02:00
generate-survey.ts Cleanup files, split sidebar and toolbar 2022-04-13 11:44:59 +02:00
har-converter.tsx Fix typechecks. Closes #54 2022-07-09 15:51:34 +02:00
parse-answers.ts Closes #19 - dodanie alternatywnych templatek (raport vs email) 2022-07-08 20:53:12 +02:00
questions.tsx Improve wording and explainers 2022-07-07 19:59:16 +02:00
raw-answers.ts Closes #19 - dodanie alternatywnych templatek (raport vs email) 2022-07-08 20:53:12 +02:00
report-intro.tsx Fix address url in browser on screenshots view 2022-07-08 23:13:57 +02:00
report-window.html Include deps in the zip 2022-07-10 12:32:57 +02:00
report-window.scss Problem: nieznany cel. Fixes #68 #97 2022-08-13 22:42:50 +02:00
report-window.tsx Problem: nieznany cel. Fixes #68 #97 2022-08-13 22:42:50 +02:00
screenshot-generator.scss Change preview width so it fits the entire screenshot 2022-07-15 12:09:29 +02:00
screenshot-generator.tsx HOTFIX: nie działały URL-e, które mają '#' 2022-09-02 22:07:04 +02:00
use-survey.ts typecheck fixes checkpoint 2022-07-09 15:28:37 +02:00
verbs.ts Fix typo 2022-07-15 14:06:28 +02:00