drift-meter/README.md

1.7 KiB

Drift-meter

Program do obliczania różnic w prędkości zegarów różnych urządzeń.

Oblicza, o ile należy dostosować wszystkie nagrania, aby były w zgodnym zegarze względem wybranego pliku.

Sposób użycia

  1. Wczytaj wszystkie pliki do Audacity (zarówno video, jak i audio. Audacity przekonwertuje sobie pliki wideo na audio w locie).

  2. Utwórz etykiety punktowe, które precyzyjnie zaznaczają charakterystyczne punkty w czasie (np. klapsy):

  • punkty dzielą się na dwie kategorie - A i B;
  • jest tak dlatego, że robimy dwie sekwencje klaśnięć - jedną od Arka i jedną od Kuby.
  • przykładowo można wybrać dla klaśnięć Arka kategorię A, a dla klaśnięć Kuby - kategorię B.
  • etykiety muszą mieć określoną nazwę: NAZWAPLIKU-SUFFIX, gdzie NAZWAPLIKU to nazwa ścieżki, której dotyczy dana etykieta, a SUFFIX to startA, endA, startB lub endB. Przykładowe poprawne nazwy etykiet: VID-20210110-1891-startA, odc25-kuba-endB;
  • w przyszłości stworzymy makro, które ułatwia tworzenie poprawnie nazwanych etykiet, ale to nie jest aż taka pracochłonna czynność, aby to automatyzować.
  1. Wyeksportuj etykiety do pliku (File => Export => Export Labels...), np. sync-info.txt

  2. Odpal skrypt measure-drift.mjs sync-info.txt odc25-kuba. sync-info.txt w tym przykładzie to ścieżka do pliku z wyeksportowanymi labelkami, a odc25-kuba to nazwa tej jednej wybranej ścieżki, której prędkości nie będziemy zmieniać. Musimy zawsze wybrać jedną ścieżkę, która będzie tą referencyjną. Skrypt wypisze na stdout informacje o tym, o ile trzeba zmienić prędkość danego pliku, aby dostosować do tego jednego wybranego.