Cross-referencing identyfikatorów #83

Open
opened 2022-07-16 17:36:45 +02:00 by kuba · 0 comments
Owner

W trakcie analizy pojedynczej strony możemy zwracać uwagę Użytkownikowi, że jakieś ID (np. z cookiesów) pojawiło się w domenach kilku podmiotów trzecich - aby wskazać, że one wszystkie korzystają z tej samej bazy do określaina tożsamości.

Możemy też pójść krok dalej, i gromadzić lokalnie informacje o wszystkich historycznie użytych id-kach i dawać informację w postaci "wp.pl wie, że odwiedziłeś wcześniej stronę aniaradzi.pl" itp. Myślę, że to by dawało KILLERSKI efekt. Dodatkowo dawałoby dodatkowy sens instalowania Rentgena jako wtyczki, gdy już wylądujemy wersję bezwtyczkową (#31)

W trakcie analizy pojedynczej strony możemy zwracać uwagę Użytkownikowi, że jakieś ID (np. z cookiesów) pojawiło się w domenach kilku podmiotów trzecich - aby wskazać, że one wszystkie korzystają z tej samej bazy do określaina tożsamości. Możemy też pójść krok dalej, i gromadzić lokalnie informacje o wszystkich historycznie użytych id-kach i dawać informację w postaci "**wp.pl wie, że odwiedziłeś wcześniej stronę aniaradzi.pl**" itp. Myślę, że to by dawało KILLERSKI efekt. Dodatkowo dawałoby dodatkowy sens instalowania Rentgena jako wtyczki, gdy już wylądujemy wersję bezwtyczkową (https://git.internet-czas-dzialac.pl/icd/rentgen/issues/31)
arek added the
feature
label 2022-07-28 14:29:24 +02:00
Sign in to join this conversation.
No Milestone
No project
No Assignees
1 Participants
Notifications
Due Date
The due date is invalid or out of range. Please use the format 'yyyy-mm-dd'.

No due date set.

Reference: icd/rentgen#83
No description provided.