Dodać trzeci stan w badge'u #73

Open
opened 2022-07-12 09:55:49 +02:00 by arek · 0 comments
Owner

Przykładowa sytuacja, wykryto domenę podmiotu trzeciego, ale nie jest to domene dla której znaleziono problemy. Moglibyśmy wtedy wyświetlać licznik np. na białym tle.

image

Przykładowa sytuacja, wykryto domenę podmiotu trzeciego, ale nie jest to domene dla której znaleziono problemy. Moglibyśmy wtedy wyświetlać licznik np. na białym tle. ![image](/attachments/3f46af50-83b8-4806-8e37-a567a3834810)
arek added the
invalid
improvement
labels 2022-07-12 09:56:22 +02:00
arek added
bug
and removed
invalid
labels 2022-07-12 10:19:15 +02:00
Sign in to join this conversation.
No Milestone
No project
No Assignees
1 Participants
Notifications
Due Date
The due date is invalid or out of range. Please use the format 'yyyy-mm-dd'.

No due date set.

Reference: icd/rentgen#73
No description provided.