Dodać pytanie: czy te wysłane dane (pokazana ich treść) stanowią dane osobowe? #62

Open
opened 2022-07-11 14:44:20 +02:00 by kuba · 0 comments
Owner

Opcje do wyboru:

  • tak, ponieważ jest to identyfikator przypisany do firmy, w której mam konto
  • tak, ponieważ zawiera informacje o mnie
  • nie wiem
  • nie

Sens będzie to wdrażac tylko, jeżeli wyrok WSA w sprawie skargi odwoławczej iSecure się uprawomocni. Pomoże kierować skargi do UKE, gdy to będzie konieczne, a do UODO w przeciwnym wypadku, wraz z gotowym uzasadnieniem

Opcje do wyboru: * tak, ponieważ jest to identyfikator przypisany do firmy, w której mam konto * tak, ponieważ zawiera informacje o mnie * nie wiem * nie Sens będzie to wdrażac tylko, jeżeli wyrok WSA w sprawie skargi odwoławczej iSecure się uprawomocni. Pomoże kierować skargi do UKE, gdy to będzie konieczne, a do UODO w przeciwnym wypadku, wraz z gotowym uzasadnieniem
arek added the
improvement
label 2022-07-11 15:46:15 +02:00
Sign in to join this conversation.
No Milestone
No project
No Assignees
1 Participants
Notifications
Due Date
The due date is invalid or out of range. Please use the format 'yyyy-mm-dd'.

No due date set.

Reference: icd/rentgen#62
No description provided.