Grupować requesty po pełnym URL, a nie tylko po origin #109

Open
opened 2022-09-08 16:23:13 +02:00 by kuba · 0 comments
Owner

Aktualnie wrzucamy na jedną kupkę wszystkie requesty wykonane w ramach odwiedzin danej strony - więc np. jeżeli strony xyz.pl/1 oraz xyz.pl/2 mają różne zestawy skryptów, to w okienko Rentgena pokaże skrypty z obydwu sklejone w jeden. Alemoże się zdarzyć, że te dwie podstrony zachowują się zupełnie różnie i potem screenshot-service może analizować nie tę podstronę, która jest najbardziej obciążona skryptami i cookiesami

Aktualnie wrzucamy na jedną kupkę wszystkie requesty wykonane w ramach odwiedzin danej strony - więc np. jeżeli strony xyz.pl/1 oraz xyz.pl/2 mają różne zestawy skryptów, to w okienko Rentgena pokaże skrypty z obydwu sklejone w jeden. Alemoże się zdarzyć, że te dwie podstrony zachowują się zupełnie różnie i potem screenshot-service może analizować nie tę podstronę, która jest najbardziej obciążona skryptami i cookiesami
Sign in to join this conversation.
No Milestone
No project
No Assignees
1 Participants
Notifications
Due Date
The due date is invalid or out of range. Please use the format 'yyyy-mm-dd'.

No due date set.

Reference: icd/rentgen#109
No description provided.