Nowy problem: nieznana lista odbiorców #105

Open
opened 1 year ago by kuba · 0 comments
kuba commented 1 year ago
Owner

Uwzględnić art 13 ust 1 lit e rodo - musi być podana lista odbiorców. Łatwo to wykryć surveyem i sformułować w treści maila. Trzeba pomyśleć nad najlepszym projektem pytań i odpowiedzi do wyboru.

Uwzględnić art 13 ust 1 lit e rodo - musi być podana lista odbiorców. Łatwo to wykryć surveyem i sformułować w treści maila. Trzeba pomyśleć nad najlepszym projektem pytań i odpowiedzi do wyboru.
Sign in to join this conversation.
No Milestone
No project
No Assignees
1 Participants
Notifications
Due Date
The due date is invalid or out of range. Please use the format 'yyyy-mm-dd'.

No due date set.

Reference: icd/rentgen#105
Loading…
There is no content yet.