Harsher email template - mention uselessness of IAB

This commit is contained in:
Kuba Orlik 2021-10-19 16:18:13 +02:00
parent 3ae5da1888
commit f8f5921872
1 changed files with 6 additions and 0 deletions

View File

@ -66,6 +66,12 @@ function harsh_email_template() {
Proszę też o wysłanie kopii danych zebranych na mój temat i wysłanych do
wyżej wymienionych podmiotów.
</p>
<p>
W odpowiedzi proszę się nie powoływać na IAB Europe i ich rzekomą renomę w
tworzeniu rozwiązań zgodnych z RODO. IAB chroni interes reklamodawców, a
nie Użytkowników i ich rozwiązania (np. TCF) notorycznie niezgodne z
RODO i pozbawione szacunku dla Użytkowników.
</p>
<p>
Apeluję także o wprowadzenie stosownych zmian na stronie tak, aby nie
pozostawiać cienia wątpliwości odnośnie tego, na mocy jakiej przesłanki